Slovenský komixový archív - Viac informácií o komiksoch nájdete na tejto stránke.

LIVE FAST , DIE YOUNG - Zatiaľ najväčší môj komiksový projekt .Vydal ho "Motherducker"vo veľkej 46 x 29 cm knihe na kriedovom papiery a predáva sa po celom svete. Zvláštnosťou je však jeho internetová animovaná a ruchmy ozvučená prezentácia. Má trochu komplikované ovládanie, takže pár rád:Nenechajte sa otráviť dlhším otváraním stránky- potrebuje to na natiahnutie celého komiksu.
Počas "loadingu" už prebieha animovaný úvod v ktorom sa diablove ruky pohrávajú s hviezdami v kozmickom priestore , ktoré sú vlastne jeho "hviezdnymi" obeťami. Potom sa objavuje obálka komiksu , ešte chvíľu prebieha "loading" a objaví sa ponuka spustenia komiksu. Vzápätí sa v pravom dolnom rohu objaví akási kozmická pištoľ - ktorá je vlastne nástrojom na otáčanie stránok. Kliknutím na ňu sa dostávate na ďalšiu stranu. Potom už netreba byť nervózny a nechať plynúť komiks. Jednotlivé obrázky a okienka sa samy zväščujú a umožňujú divákovi prečítať si text a pozrieť obrázok. Na prechod k ďalšiemu okienku stačí kliknúť na to zväčšené. Keď prebehne prezentácia celej dvojstrany a objavia sa pištole, je možné si myšou vyzdvihnúť lupu a prechádzať ňou po komikse. V lupe sa obrázky zväčšia , ako pri prezentácii.
Vracať sa však dozadu stránkami nedoporučujem. Narušuje to trocha aj tak komplikovaný systém a môže to "zamrznúť". Užite si to.