Dušan Blažek

Narodený 18.1.1963 v Piešťanoch, študoval v Moskve
v rokoch 1982-1988 na akadémii Výtvarných umení - Surikova
v ateliéri prof. Cyplakova, neskôr Izabiljina na katedre maľby.


V rokoch 1988 - 1990 pôsobil ako výtvarník
v Slovenskej televízii. Od roku 1990 je na voľnej nohe.
Venuje sa maľbe, knižnej ilustrácii, kresbe a plastike.